Vi har äran att berätta att vi är begravningsombud och detta i samarbete med Funera. Och kommer via dem att kunna erbjuda begravningstjänster tillsammans med försäljning av blommor.

Begravningsombud