INTEGRITETSPOLICY

För oss hos, Edenhags Blommor AB, är den personliga integriteten viktig. Vi är ansvariga för behandlingen som samlas in på webbplatsen och plattformar i sociala medier (”Digitala Kanaler”) samt vår kundtjänst. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Edens Blommor endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Edens Blommor sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn, kontaktuppgifter och IP-adresser utgör personuppgifter. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

HUR LAGRAS INFORMATIONEN?

Information som inhämtats genom att du handlar av oss lagras i vår databas men rensas kontinuerligt och du kan när som helst kontakta oss för att få dina uppgifter borttagna.

TAS INFORMATION BORT?

Information tas bort genom att du kontaktar oss.

UTLÄMNING AV INFORMATION TILL TREDJE PART?

Personuppgifter delas inte ut till tredje part.

RÄTTIGHETER SOM ANVÄNDARE

Du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka. Om du tror att Edenhags Blommor inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

POLICY

De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Vårt enda syfte med att samla in och spara informationen är att kunna ge dig optimal service.

COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren.

Vår webbplats använder statistik cookies. När du är inne och surfar på vår webbsida, skickas information till Google Analytics för att vi ska få veta vad våra besökare klickar på och hur länge en besökare är inne för att vi skall kunna ge dig som besökare ett bättre utbud.

Vi sparar ingen personlig information via cookies.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.

Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.